בתכנון - בית בקיבוץ בשרון

בית כפרי, מואר ומזמין           הדמיות: מירב איתמרי

בית בקיבוץ, שרון וולמן
בית בקיבוץ, שרון וולמן

הדמיה - חזית ראשית, הכניסה לבית

בית בקיבוץ, שרון וולמן
בית בקיבוץ, שרון וולמן

בית בקיבוץ, שרון וולמן
בית בקיבוץ, שרון וולמן

בית בקיבוץ, שרון וולמן
בית בקיבוץ, שרון וולמן

הדמיה - חזית ראשית, הכניסה לבית

1/8