דירה באם המושבות

חיבור ותכנון מחדש של 2 דירות ליחידה אחת חמימה וצבעונית.

בשיתוף מעצבת פנים אורלי ברנח, צילום: עמית גושר

דירה באם המושבות - שרון וולמן
דירה באם המושבות - שרון וולמן

דירה באם המושבות - שרון וולמן
דירה באם המושבות - שרון וולמן

דירה באם המושבות - שרון וולמן
דירה באם המושבות - שרון וולמן

שירותי אורחים

דירה באם המושבות - שרון וולמן
דירה באם המושבות - שרון וולמן

1/8