בית בחרב לאת

שיפוץ והרחבה של בית במושב.        צילום:עמית גושר

בית בחרב לאת שרון וולמן
בית בחרב לאת שרון וולמן

מבט לחלל המרכזי

שרון וולמן - בית בחרב לאת
שרון וולמן - בית בחרב לאת

הכניסה לבית

שרון וולמן - בית בחרב לאת
שרון וולמן - בית בחרב לאת

חדר אמבטיה ילדים

בית בחרב לאת שרון וולמן
בית בחרב לאת שרון וולמן

מבט לחלל המרכזי

1/8